Gein nuuj prinsepaar. Gein grwatte karnevalsaktiviteite.


’t Zal neet es ein verrassing koome: Carnavalsvereiniging de Aanhawwersj heit besjlote in
2022 gein nuuj prinsepaar oet te roope en grwatte karnevalsaktiviteite te organisere.

Dit besjluut heit ’t besjtuur saame mèt de lede van de Raod van Ellef genoome.
Veer doon dit mèt pien in oos vastelaoveshart. Gezeen de huidige coronasituasie, ‘t hwagge
aantal besjmettinge, de drök op de zörrig en väöl oonzekerhede, vinge v’r ’t oonverantwoord
en oongepas um evenemènte te organisere in de aanloup nao en tijdes Vastenaovend 2022.
De gezoondheid en veiligheid van eederein is dan väöl belangrieker.


Auch oos nuuj prinsepaar moot mèt volle teuge kinne geneete van alles in ein seizoen. V’r kinne
hun dat, de koomende maonde, neet op ein verantwoorde meneer beeje. V’r doon ’t saame
mèt oos prinsepaar, lede en inwonersj van Meersje good (en veilig) of v’r doon ’t neet.


Veur Vastelaovend 2022 beteikent dit dat alle grwatte aktiviteite, binne en boete,
georganiseerd door de Aanhawwersj neet doorgoon. Aktiviteite wah gein groepe luuj bie-ein
koome, zwa wie de zieke-aksie en ’t oetbringe van de Sjampsjeut, goon wel door.

Indien desituasie ’t tege dèn tied toeljet en ’t binne de regels pas, bekieke veer es besjtuur of d’r
alternatieve meugelikhede zeen.

Dao-euver informere veer via www.cvdeaanhawwersj.nl en
de Facebook pagina van CV de Aanhawwersj.


Veer hoope uch in de loup van 2022 weer in gezoondheid te treffe.
Tot dan blief oos vasteloaveshart kloppe: blief gezoond!

CV de Aanhawwersj Meersje

Geen nieuw prinsenpaar. Geen grote carnavalsactiviteiten


Het zal niet als een verrassing komen: Carnavalsvereniging de Aanhawwersj heeft besloten in
2022 geen nieuw prinsenpaar uit te roepen en grote carnavalsactiviteiten te organiseren.

Dit besluit heeft het bestuur samen met de leden van de Raad van Elf genomen.
Wij doen dit met pijn in ons ‘vastelaoveshart’. Gezien de huidige coronasituatie, het hoge
aantal besmettingen, de druk op de zorg en de vele onzekerheden, vinden wij het
onverantwoord en ongepast evenementen te organiseren in de aanloop naar en tijdens
Vastelaovend 2022. De gezondheid en veiligheid van iedereen is dan veel belangrijker.


Ook ons nieuwe prinsenpaar moet ook met volle teugen kunnen genieten van alles in een
seizoen. We kunnen hen dat, de komende maanden, niet op een verantwoorde manier bieden.
We doen het samen met ons prinsenpaar, leden en inwoners van Meerssen goed (en veilig) of
we doen het niet.


Voor Vastelaovend 2022 betekent dit dat alle grote activiteiten, binnen en buiten,
georganiseerd door de Aanhawwersj niet doorgaan. Activiteiten waar geen groepen mensen
bij elkaar komen, zoals de ziekenactie en het uitbrengen van carnavalskrant De Sjampsjeut,
gaan wel door.


Als de situatie het tegen die tijd toelaat, en het binnen de regels past, bekijken wij als bestuur
of er alternatieve mogelijkheden zijn. Daarover informeren wij via www.cvdeaanhawwersj.nl
en de Facebook pagina van CV de Aanhawwersj.


We hopen u in de loop van 2022 weer in goede gezondheid te treffen.
Tot dan blijft ons ‘vastelaoveshart’ kloppen: blijf gezond!

CV de Aanhawwersj Meersje