LAATSTE WIJZIGING: 20-02-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLUB VAN SYMPATISANTEN

Club van Sympatisanten

Sinds het jaar 2000 is binnen de Aanhawwersj de zogenaamde Club van Sympatisanten een bekend fenomeen.

De Sympathisant stelt de Aanhawwersj middels een jaarlijkse financiele bijdrage in staat om extra activiteiten te kunnen ontplooiien op het gebied van maatschappelijk culturele activiteiten in de carnavalsperiode. Te denken valt hierbij aan de ziekenaktie, de seniorenzitting etc. Als tegenprestatie zijn er een aantal lucratieve zaken, waarvan de Sympathisant kan genieten.

Bij deze nogmaals een overzicht van de lucratieve acties verbonden aan het lidmaatschap van de club van sympatisanten:

  • Een gratis kaart (a 4,00 euro) plus de mogelijkheid om een extra kaart te reserveren voor de seniorenzitting (indien de Sympatisant 57 of ouder is).
  • Eén gratis CD van het Meersjes Vastelaoves Leedsjeskonkoer.
  • Eén gratis exemplaar van de carnavalskrant “de Sjampsjeut” .
  • U wordt persoonlijk op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Aanhawwersj.
  • voor het geringe sponsor-bedrag van € 25,00 per jaar kan men lid worden van de club.

                                          
In het seizoen 2010-2011 werden een 14-tal leden van de Club van Sympathisanten onderscheiden met de nieuwe orde met inscriptie "11 jaor CvS", omdat zij onafgebroken 11 jaar onze vereniging sympathiseren.

Geïnteresseerden kunnen voor een lidmaatschap, een inschrijfformulier of voor meer informatie terecht bij Jack Franssen, Eric Smeets,
Jef Conings of bij een van de leden van de Raad van Elf van CV de Aanhawwersj.


 
AGENDA 2017-2018
11-Nov-2019Seizoensopening
16-Nov-2019MVK
19-Jan-2020Prinsuitroeping
01-Feb-2020Seniorenzitting
08-Feb-2020Galazitting
15-Feb-2020Awd Wieverbal
15-Feb-2020Verkoop Sjampsjeut
19-Feb-2020Oplaten Sjuinsmarcheerder
19-Feb-2020Blauw Sjuut
21-Feb-2020Kinderoptocht
22-Feb-2020Prinsereceptie
22-Feb-2020Sleuteloverdracht
24-Feb-2020Grwatte optoch
25-Feb-2020Top 111
26-Feb-2020Esjgoonsdig
Nix 18
Meer Vandaag
Karnevalswierts.com
 
 
 
 
SECRETARIAAT
Marco de Ruyter
Humcovenderveld 45
6231 HX Meerssen
043-3640426 / 06-54902209
info@cvdeaanhawwersj.nl
COMMISSIE SJAMPSJEUT
B. Cortenraad / R. Scheepers
sjampsjeut@cvdeaanhawwersj.nl


COMMISSIE MVK
C. Jeuken / E. Smeets / W. Ubachs
mvk@cvdeaanhawwersj.nl


PR COMMISSIE
L. Maenen / M. de Ruyter / H. Kleijnen
info@cvdeaanhawwersj.nl
CLUB VAN SYMPATHISANTEN
J. Conings / E. Smeets / J. Franssen
cvs@cvdeaanhawwersj.nl


COMMISSIE ZIEKENACTIE
B. Cortenraad / C. Jeuken / J. Maenen / J. Vandewall
ziekencom@cvdeaanhawwersj.nl


OPTOCHT COMMISSIE
J. Conings / J. Vandewall / L. Maenen
optochtmeerssen@cvdeaanhawwersj.nl
SLV Limburg
 
 
C o p y r i g h t  ©  2 0 1 6  -  C V  d e  A a n h a w w e r s j  M e e r s j e