LAATSTE WIJZIGING: 08-09-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESTUUR

Bestuur C.V. de Aanhawwersj

  President:
Lenardo Maenen
Past. A. Somyasingel 21
6231 HL  MEERSSEN
     
  Voorzitter:
Robert Hollanders
Humcoverstraat 136
6231 JS  MEERSSEN
     
  Secretaris:
Marco de Ruyter
Humcovenderveld 45
6231 HX  MEERSSEN
     
  Penningmeester:
Roger Poper
Holstraat 4
6231 AD  MEERSSEN
     

Contactadres:
Cv de Aanhawwersj
Humcovenderveld 45
6231 HX  MEERSSEN

Telefoon: 06 - 54902209
E-mail: info@cvdeaanhawwersj.nl

 


 Nix 18
Meer Vandaag
Karnevalswierts.com
 
 
 
 
SLV Limburg SECRETARIAAT
Marco de Ruyter
Humcovenderveld 45
6231 HX Meerssen
043-3640426 / 06-54902209
info@cvdeaanhawwersj.nl
COMMISSIE SJAMPSJEUT
P. Maenen / K. Dullens
sjampsjeut@cvdeaanhawwersj.nl


COMMISSIE MVK
E.Smeets / B. Molling / J. Brouwers
mvk@cvdeaanhawwersj.nl


PR COMMISSIE
L. Maenen / M. de Ruyter / H. Kleijnen
info@cvdeaanhawwersj.nl
CLUB VAN SYMPATHISANTEN
J. Conings / E. Smeets / J. Franssen
cvs@cvdeaanhawwersj.nl


COMMISSIE ZIEKENACTIE
J. Maenen / C. Jeuken / L. Maenen
ziekencom@cvdeaanhawwersj.nl


OPTOCHT COMMISSIE
J. Conings / J. Vandewall / L. Maenen
optochtmeerssen@cvdeaanhawwersj.nl
NEG
 
 
C o p y r i g h t  ©  2 0 1 6  -  C V  d e  A a n h a w w e r s j  M e e r s j e