LAATSTE WIJZIGING: 08-09-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLV

De Aanhawwersj en de SLV

In het verleden is reeds meerdere malen de naam SLV (www.slv-limburg.nl) gevallen in publicaties van CV de Aanhawwersj. Wat is nu eigenlijk de betekenis van de SLV en wat betekent dit voor het Meerssense carnavalsgebeuren?

De SLV staat voor Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge.
Lid worden van de SLV is niet voor iedere carnavalsvereniging weggelegd, maar alleen voor die

verenigingen die van origine de positie en het karakter van een stadsvastelaovesvereniging hebben. Dit karakter komt onder andere tot uiting door:

 • Het binnen de gemeente algemeen erkenning genieten als de meest prominente carnavalsvereniging;
 • Het organiseren van carnavalsactiviteiten zoals zittingen en bals die gericht zijn op de gehele gemeenschap van de stad;
 • Het jaarlijks organiseren van een carnavalsoptocht;
 • Het jaarlijks uitroepen van een stadsprins, waaraan tijdens de carnavalsdagen door het gemeentebestuur de macht (= sleutel) over de stad wordt overgedragen.

De Orde van de Gulden Humor is de hoogste vastelaovesorde die door de SLV wordt verleend. Deze orde kan ieder jaar worden uitgereikt aan een bekende Nederlander, danwel aan een bekend persoon uit Belgisch Limburg of de naaste Duitse grensstreek. Naast aan personen kan de orde ook worden uitgereikt aan groepen, verenigingen, stichtingen enz. voor zover zij voldoen aan het criterium dat zij zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de bevordering van de levensblijheid, de humor of de vastelaovend, een ruime bekendheid genieten in de provincie Limburg, en niet uit puur commercieel oogpunt betrokken zijn bij de vastelaovend als zodanig.
Naast het eren van de persoon, groep, vereniging of stichting, stelt de SLV zich door het uitreiken van de Orde van de Gulden Humor tevens ten doel de Limburgse vastelaovend in eigen land en bij de naaste buren op passende wijze te bevorderen en de beleving van de vasteloavend op een hoog niveau te brengen en te houden. Uitreiking van de Gulden Humor is een verantwoordelijkheid van de SLV; technische uitvoering en financiële verantwoordelijkheid zijn voor rekening van de organiserende vereniging. Zo was in 1994, tijdens het 44-jarig bestaan van de Aanhawwersj, Meerssen strijdtoneel van de uitreiking van de Gulden Humor aan de inmiddels overleden Huub Mans.
De Orde van de Gulden Humor bestaat uit een zilveren medaille met daarop het wapen van de provincie Limburg, gekroond door twee maskers die samen een hart vormen waaruit de humor “spruit”, gesymboliseerd door bloeddruppels. Het wapen is omkranst door eikels. Gulden Humordragers van de laatste jaren zijn Jeu Sprengers (voorzitter KNVB), John Bernard (weerman RTL4), Huub Mans (Van Gewest tot Gewest), Thijs Wöltgens (burgemeester Kerkrade), Lei Meisen (L1-radio) en in 2000 Martin Eurlings (gedeputeerde van de provincie Limburg).

De Orde van de Gouden Narrenkap wordt in de regel eenmaal per vier jaar uitgereikt aan een persoon of een groep van personen die zich als vastelaovesartiest(en) gedurende langere tijd bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Limburgse vastelaovend.
Uitreiking vindt in de regel plaats op Kasteel Hoensbroek, waarbij organisatie van en financiële verantwoordelijkheid voor de uitreiking van de Gouden Narrenkap voor rekening zijn van de SLV en het bestuur van de SLV betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering van het programmatische gedeelte. In het jaar waarin de Gouden Narrenkap wordt uitgereikt zal geen Orde van de Gulden Humor worden uitgereikt.
De Gouden Narrenkap bestaat uit een vergulde narrenkap, voorzien van het wapen van de provincie Limburg en van de SLV. De laureaat wordt getooid met de Gouden Narrenkap.
Voorbeelden van Gouden Narrenkapdragers zijn Pierre Cnoops, Pierre Huiskens en Beppie Kraft.

De SLV is opgericht op 11 september 1962 en bestaat inmiddels uit de volgende 16 lidverenigingen:

 • de Baeker Pottentaote (Beek)
 • Burgerlust (Eygelshoven)
 • Comité Carnavalsviering Hoensbroek (Hoensbroek)
 • De Flaarisse (Geleen)
 • Kirchröatsjer Vastelaovesverein (Kerkrade)
 • De Marotte (Sittard)
 • De Mirlitophile (Valkenburg)
 • Den Oeles (Tegelen)
 • De Pielhaas (Venray)
 • De Rogstaekers (Weert)
 • De Steinder Bök (Stein)
 • De Tempeleers (Maastricht)
 • D’n Uul (Roermond)
 • De Winkbülle (Heerlen)
 • De Aanhawwersj (Meerssen)
 • De Jocus (Venlo)
 • 't Bombakkes (Gennep)

Leuk detail aan deze lijst van lidverenigingen is dat wij als CV de Aanhawwersj uit Meerssen de enige SLV-vereniging zijn, die naast de prins ook een prinses in haar midden heeft.

De SLV vergadert een aantal malen per jaar, waarbij elke lidvereniging bij toerbeurt als gastheer optreedt, om de andere lidvereniging in de eigen gelederen te ontvangen.
Uit deze vergaderingen komen soms leuke projecten voort. Een van die projecten is het opstellen van een lesprogramma in samenwerking met de Fontys-hogescholen, om zo de jeugd van de middelbare scholen via internetsites met het carnavalsgebeuren in Limburg en de eigen regio bezig te laten zijn. Wij als Aanhawwersj hebben natuurlijk onze medewerking hieraan verleend, zodat er ook veel Aanhawwersj-historie op het internet te vinden is. Geïnteresseerden kunnen eens surfen naar www.rol.nl (rol staat voor regio online).

Volgens de statuten van de SLV moeten de lidverenigingen hun activiteiten ontplooien tussen de 11e van de 11e en Aswoensdag. Alleen in deze periode mag het kostuum gedragen worden, met uitzondering van de adventstijd waarin de carnavalsactiviteiten op een zeer laag pitje dienen te staan. Een en ander betekent voor ons als Aanhawwersj, dat wij de steek op krijgen gezet op de 11e van de 11e, en dat wij deze afgenomen krijgen op carnavalsdinsdag om 24.00 uur.
Daar wij als Aanhawwersj de gedragscode van de SLV hebben geaccepteerd, mogen wij in Meerssen nooit voor de 11e van de 11e het carnavalsseizoen openen, en dienen wij bijvoorbeeld met halfvasten recepties “in burger” te bezoeken.

De burgemeester van de stad wordt in vele gevallen gevraagd om als grootvorst van de betreffende stadsvastelaovesvereniging te fungeren.

Naast de SLV bestaat in Limburg nog een carnavalsbond namelijk de BCL, wat staat voor de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg met meer dan 130 lidverenigingen.


 Nix 18
Meer Vandaag
Karnevalswierts.com
 
 
 
 
SLV Limburg SECRETARIAAT
Marco de Ruyter
Humcovenderveld 45
6231 HX Meerssen
043-3640426 / 06-54902209
info@cvdeaanhawwersj.nl
COMMISSIE SJAMPSJEUT
P. Maenen / K. Dullens
sjampsjeut@cvdeaanhawwersj.nl


COMMISSIE MVK
E.Smeets / B. Molling / J. Brouwers
mvk@cvdeaanhawwersj.nl


PR COMMISSIE
L. Maenen / M. de Ruyter / H. Kleijnen
info@cvdeaanhawwersj.nl
CLUB VAN SYMPATHISANTEN
J. Conings / E. Smeets / J. Franssen
cvs@cvdeaanhawwersj.nl


COMMISSIE ZIEKENACTIE
J. Maenen / C. Jeuken / L. Maenen
ziekencom@cvdeaanhawwersj.nl


OPTOCHT COMMISSIE
J. Conings / J. Vandewall / L. Maenen
optochtmeerssen@cvdeaanhawwersj.nl
NEG
 
 
C o p y r i g h t  ©  2 0 1 6  -  C V  d e  A a n h a w w e r s j  M e e r s j e