LAATSTE WIJZIGING: 08-09-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
HISTORIE

Geschiedenis van CV De Aanhawwersj

De georganiseerde carnaval in Meerssen dateert uit het jaar 1950. In dat jaar wordt de vereniging 'De Aanhawwersj' opgericht, nu de oudste carnavalsvereniging in Meerssen. Toch begon de 'vastelaovend' in Meerssen in 1938. Tot dat jaar gaat de geschiedenis van bewaarde carnavalskrantjes. Daarvoor is er natuurlijk volop gefeest voor het aanbreken van de vasten, maar geschiedschrijving is niet bewaard gebleven.

Op de elfde van de elfde, in het jaar 1950, komen Hub Smeets, Jan Scheepers, Pierre Vleugels en Faan Willems in het Patronaat bij elkaar om een carnavalsclub op te richten. Enkele maanden later in 1951, wordt in de inmiddels afgebroken jongensschool aan de Gansbaan Jan Scheepers uitgeroepen tot de eerste naoorlogse prins. Een voltallige Raad van Elf is er op dat moment nog niet, zodat de prins tijdens de optocht begeleid wordt door enkele hofdames.

De heer P. Jansen tekent in dat jaar voor de eerste Meerssense carnavalsschlager en zet daarmee een traditie in die tot op de dag van vandaag voortgezet wordt. In het jaar 1954 componeert Willie Schenk het lied 'Alaaf oos Meersje'.

In de vijftiger jaren zit het De Aanhawwersj nog niet echt mee. Wel zijn het de jaren waarin tradities worden geboren die stand zijn blijven houden.

Zo wordt prins Leon Stassen in 1952 als eerste ontvangen door het college van B&W, en wordt in 1954 een begin gemaakt met het bezoek aan de zieken en aan de moeder die tijdens het carnaval een kind krijgt, de zogenaamde carnavalsbaby. In datzelfde jaar wordt begonnen met een collecte tijdens de optocht voor een goed doel, en wordt een prinsentempel gekozen; in die tijd was dat zaal Hardy.

In het jaar 1957 wordt voor het eerst 'De Sjampsjeut' uitgegeven, een carnavalskrant die in de loop der jaren een prachtig beeld geeft van de plaatselijke ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen. Enkele jaren later in 1963 wordt de basis gelegd voor De Geulmennekes, de jeugdcarnavalsvereniging van Meerssen. Henk Ramakers was al jaren voorzitter van de Geulmennekes alvorens hij in 1967 werd uitgeroepen tot prins van De Aanhawwersj.

Vanaf dat moment werd de hechte band tussen beide verenigingen voorgoed verzegeld. Henk die anno 2003 bezig is aan zijn laatste jaar als president, is dan 36 jaar lid van de vereniging, waarvan 31 jaar als president.

In 1983, als de vereniging haar 33 jarig jubileum viert wordt de Auwd Prinsen Societeit opgericht. Enkele jaren daarna is Meerssen voor het eerst gastheer van de Blauw Sjuut.

In 1986 wordt de optocht afgelast vanwege de grote hoeveelheid gevallen sneeuw, een dag later belet een spoorwegbeambte de doorgang van de prinsenwagen aan de overweg, waardoor een gedeelte van de route te voet moest worden afgelegd. In het begin van de jaren negentig worden vrijwel alle carnavalsactiviteiten afgelast, vanwege de golfoorlog. Prins Jan Laumen staat daarom zowel in 1991 als in 1992 aan het hoofd van het Aanhawwersj-rijk. Twee jaar daarvoor , in 1990, moesten De Aanhawwersj na 22 jaar afscheid nemen van hun prinsentempel, toen Mia Willems besloot om haar zaak aan de Kruisstraat te verkopen. Nieuwe tempel wordt, en is tot op de dag van vandaag, Cafe Zaal De Keizer aan de Markt.

In het jubileumboekje, dat in 1994 werd uitgegeven ter ere van het 44 jarig jubileum van de Aanhawwersj, staat te lezen dat we in de Sjampsjeut van 1993 lezen dat het centrumplan NOG STEEDS de gemoederen bezighoudt, iets dat nu ruim 10 jaar later nog steeds het geval is. Ook lezen we in dit boekje over drie generaties Scheepers, Jan I, Jo II en Raymond Scheepers (destijds als prins van de Geulmennekes), maar inmiddels ook al prins geweest (in 2002) van De Aanhawwersj.

In 2003 nam Henk Ramakers afscheid als President van de Aanhawwersj nadat hij deze functie ruim 30 jaar had vervuld. Bij deze gelegenheid kreeg Henk de bijzondere titel Ere-President van de Aanhawwersj. Henk die dacht een stapje terug te doen, kreeg in plaats van de twee veren op zijn steek er nog 1 extra bij. Door de bond de SLV werd hij tevens gedecoreerd tot erelid.

In 2005 vierde de Aanhawwersj haar 5x11 jarig jubileum met een geweldig jubileumweekend in de sporthal in Meerssen. Enkele jaren na dit jubileum wordt Jef Conings geëerd vanwege zijn 4 x 11 jarig lidmaatschap van de Aanhawwersj. Alhoewel het niet de eerste keer is in de geschiedenis van de Aanhawwersj, doet de uitroeping van Prins Marco I (Persoon) in 2013 veel 'stof opwaaien'. Dit omdat de 'hwaglustigheid' geboren, getogen en woonachtig is in Rothem.
In navolging van het geweldige jubileum in 2005 zullen de Aanhawwersj in november 2016 het 6 x 11 jarig jubileum vieren, ook deze keer weer in de sporthal van Meerssen.
 

        


 Nix 18
Meer Vandaag
Karnevalswierts.com
 
 
 
 
SLV Limburg SECRETARIAAT
Marco de Ruyter
Humcovenderveld 45
6231 HX Meerssen
043-3640426 / 06-54902209
info@cvdeaanhawwersj.nl
COMMISSIE SJAMPSJEUT
P. Maenen / K. Dullens
sjampsjeut@cvdeaanhawwersj.nl


COMMISSIE MVK
E.Smeets / B. Molling / J. Brouwers
mvk@cvdeaanhawwersj.nl


PR COMMISSIE
L. Maenen / M. de Ruyter / H. Kleijnen
info@cvdeaanhawwersj.nl
CLUB VAN SYMPATHISANTEN
J. Conings / E. Smeets / J. Franssen
cvs@cvdeaanhawwersj.nl


COMMISSIE ZIEKENACTIE
J. Maenen / C. Jeuken / L. Maenen
ziekencom@cvdeaanhawwersj.nl


OPTOCHT COMMISSIE
J. Conings / J. Vandewall / L. Maenen
optochtmeerssen@cvdeaanhawwersj.nl
NEG
 
 
C o p y r i g h t  ©  2 0 1 6  -  C V  d e  A a n h a w w e r s j  M e e r s j e