LAATSTE WIJZIGING: 08-09-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLUB VAN SYMPATISANTEN

Club van Sympatisanten

Sinds het jaar 2000 is binnen de Aanhawwersj de zogenaamde Club van Sympatisanten een bekend fenomeen.

De Sympathisant stelt de Aanhawwersj middels een jaarlijkse financiele bijdrage in staat om extra activiteiten te kunnen ontplooiien op het gebied van maatschappelijk culturele activiteiten in de carnavalsperiode. Te denken valt hierbij aan de ziekenaktie, de seniorenzitting etc. Als tegenprestatie zijn er een aantal lucratieve zaken, waarvan de Sympathisant kan genieten.

Bij deze nogmaals een overzicht van de lucratieve acties verbonden aan het lidmaatschap van de club van sympatisanten:

  • Een gratis kaart (a 4,00 euro) plus de mogelijkheid om een extra kaart te reserveren voor de seniorenzitting (indien de Sympatisant 57 of ouder is).
  • Eén gratis CD van het Meersjes Vastelaoves Leedsjeskonkoer.
  • Eén gratis exemplaar van de carnavalskrant “de Sjampsjeut” .
  • U wordt persoonlijk op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Aanhawwersj.
  • voor het geringe sponsor-bedrag van € 25,00 per jaar kan men lid worden van de club.

                                          
In het seizoen 2010-2011 werden een 14-tal leden van de Club van Sympathisanten onderscheiden met de nieuwe orde met inscriptie "11 jaor CvS", omdat zij onafgebroken 11 jaar onze vereniging sympathiseren.

Geïnteresseerden kunnen voor een lidmaatschap, een inschrijfformulier of voor meer informatie terecht bij Jack Franssen, Eric Smeets,
Jef Conings of bij een van de leden van de Raad van Elf van CV de Aanhawwersj.


 Nix 18
Meer Vandaag
Karnevalswierts.com
 
 
 
 
SLV Limburg SECRETARIAAT
Marco de Ruyter
Humcovenderveld 45
6231 HX Meerssen
043-3640426 / 06-54902209
info@cvdeaanhawwersj.nl
COMMISSIE SJAMPSJEUT
P. Maenen / K. Dullens
sjampsjeut@cvdeaanhawwersj.nl


COMMISSIE MVK
E.Smeets / B. Molling / J. Brouwers
mvk@cvdeaanhawwersj.nl


PR COMMISSIE
L. Maenen / M. de Ruyter / H. Kleijnen
info@cvdeaanhawwersj.nl
CLUB VAN SYMPATHISANTEN
J. Conings / E. Smeets / J. Franssen
cvs@cvdeaanhawwersj.nl


COMMISSIE ZIEKENACTIE
J. Maenen / C. Jeuken / L. Maenen
ziekencom@cvdeaanhawwersj.nl


OPTOCHT COMMISSIE
J. Conings / J. Vandewall / L. Maenen
optochtmeerssen@cvdeaanhawwersj.nl
NEG
 
 
C o p y r i g h t  ©  2 0 1 6  -  C V  d e  A a n h a w w e r s j  M e e r s j e