De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Aanhawwersj vond plaats op vrijdag 7 juni. Voor secretaris Marco de Ruyter zijn laatste vergadering als bestuurslid. Na 20 jaar lidmaatschap van de Aanhawwersj en secretaris sinds 2006.

Marco en Jos Brouwers (Prins 2010) zijn op carnavalsdinsdag dit jaar gestopt als leden van de Raad van 11. Het officiële afscheid van Marco, Sylvia, Jos en Janneke is op de 11de van de 11de

Tijdens de ledenvergadering presenteerde Marco voor de laatste keer het jaaroverzicht(2023-2024). Ook deze keer in de vorm van een mooi boekje. Penningmeester Roger Poper gaf een toelichting bij de financiën van de vereniging en de doelen voor de komende jaren. Op weg naar een nieuw hoogtepunt: het 7×11 jubileum in november 2027. Een ander belangrijk onderdeel van de jaarvergadering was de verkiezing van bestuursleden. Arno van Hooren was aftredend als algemeen bestuurslid en werdherkozen. 

Voorzitter Robert Hollanders en Roger Poper waren aftredend en herkiesbaar. Beiden werden herkozen als bestuursleden. Robert werd ook herkozen als voorzitter. Door het afscheid van Marco kwam een plek vrij voor een nieuw bestuurslid.

Paul Maenen stelde zich kandidaat en werd (net als de drie andere bestuursleden) unaniem gekozen. Paul neemt daarmee de plaats in van Marco in het bestuur. Proficiat Arno, Robert, Roger en Paul! Veel succes en plezier de komende periode!