Historie

Geschiedenis van CV De Aanhawwersj

De georganiseerde carnaval in Meerssen dateert uit het jaar 1950.
In dat jaar wordt de vereniging ‘De Aanhawwersj’ opgericht, nu de oudste carnavalsvereniging in Meerssen. Toch begon de ‘vastelaovend’ in Meerssen al in 1938.
Tot dat jaar gaat de geschiedenis terug van bewaarde carnavalskrantjes. Daarvoor is er natuurlijk volop gefeest voor het aanbreken van de vasten, maar geschiedschrijving is niet bewaard gebleven.

Op de elfde van de elfde, in het jaar 1950, komen Hub Smeets, Jan Scheepers, Pierre Vleugels en Faan Willems in het Patronaat bij elkaar om een carnavalsclub op te richten. Enkele maanden later, in 1951, wordt in de inmiddels afgebroken jongensschool aan de Gansbaan Jan Scheepers uitgeroepen tot de eerste naoorlogse prins. Een voltallige Raad van Elf is er op dat moment nog niet zodat de prins tijdens de optocht begeleid wordt door enkele hofdames.
De heer P. Jansen tekent in dat jaar voor de eerste Meerssense carnavalsschlager en zet daarmee een traditie in gang die tot op de dag van vandaag voortgezet wordt. In het jaar 1954 al componeert Willie Schenk het lied ‘Alaaf oos Meersje’.

In de vijftiger jaren zit het De Aanhawwersj nog niet echt mee. Wel zijn het de jaren waarin tradities worden geboren die stand zijn blijven houden tot de dag van vandaag.
Zo wordt prins Leon Stassen in 1952 als eerste ontvangen door het college van B&W en wordt in 1954 een begin gemaakt met het bezoek aan de zieken en aan de moeder die tijdens het carnaval een kind krijgt, de zogenaamde carnavalsbaby. In datzelfde jaar wordt begonnen met een collecte tijdens de optocht voor een goed doel en wordt een prinsentempel gekozen; in die tijd was dat zaal Hardy.

In het jaar 1957 wordt voor het eerst ‘De Sjampsjeut’ uitgegeven, een carnavalskrant die in de loop der jaren een prachtig beeld geeft van de plaatselijke ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen. Enkele jaren later, in 1963, wordt de basis gelegd voor De Geulmennekes, de jeugdcarnavalsvereniging van Meerssen. Henk Ramakers was al jaren voorzitter van de Geulmennekes toen hij in 1967 werd uitgeroepen tot prins van De Aanhawwersj. Vanaf dat moment werd de band tussen beide verenigingen bezegeld.
In 1983, als de vereniging haar 33 jarig jubileum viert, wordt de Auwd Prinsen Sociëteit opgericht.
Enkele jaren daarna is Meerssen voor het eerst gastheer van de Blauw Sjuut.

In 1986 wordt de optocht afgelast vanwege de grote hoeveelheid gevallen sneeuw. Een dag later belet een spoorwegbeambte de doorgang van de prinsenwagen aan de overweg waardoor een gedeelte van de route te voet moest worden afgelegd. In het begin van de jaren negentig worden vrijwel alle carnavalsactiviteiten afgelast vanwege de golfoorlog. Prins Jan Laumen staat daarom zowel in 1991 als in 1992 aan het hoofd van het Aanhawwersj-rijk. Twee jaar daarvoor , in 1990, moesten De Aanhawwersj na 22 jaar afscheid nemen van hun prinsentempel toen Mia Willems besloot om haar zaak aan de Kruisstraat te verkopen. Nieuwe tempel wordt, en is tot op de dag van vandaag, Cafe Zaal De Keizer aan de Markt.
in 1994 lezen we in het jubileumboekje over drie generaties Scheepers, Jan I, Jo II en Raymond Scheepers (destijds als prins van de Geulmennekes), maar inmiddels ook al prins geweest (in 2002) van De Aanhawwersj. In het jubileumjaar 1994 werden de vereniging voorgegaan door Prins Wil III (Paulus).

In 2003 nam Henk Ramakers afscheid als President van de Aanhawwersj nadat hij deze functie ruim 30 jaar had vervuld. Bij deze gelegenheid kreeg Henk de bijzondere titel Ere-President van de Aanhawwersj. Henk die dacht een stapje terug te doen, kreeg in plaats van de twee veren op zijn steek er nog 1 bij. Door het bestuur de SLV werd hij tevens gedecoreerd en benoemd tot erelid. Zijn opvolger als president van de Aanhawwersj werd Jos Vandewall.

In 2005 vierde de Aanhawwersj haar 5×11 jarig jubileum met een geweldig jubileumweekend in de sporthal in Meerssen. Prins in het jubileumjaar was Eric II (Reck). Enkele jaren na dit jubileum wordt Jef Conings geëerd vanwege zijn 4 x 11 jarig lidmaatschap van de Aanhawwersj.

Alhoewel het niet de eerste keer is in de geschiedenis van de Aanhawwersj, doet de uitroeping van Prins Marco I (Persoon) in 2013 wat rood-geel-groene stof opwaaien. Dit omdat de hwaglustigheid geboren, getogen en woonachtig is in Rothem.

In navolging van het jubileum in 2005 werd door de Aanhawwersj in november 2016 het 6 x 11 jarig jubileum gevierd. Ook deze keer weer een schitterend weekend in de sporthal van Meerssen met als prins in dit jubileumjaar Prins Bjorn I (Molling).
Een jaar later, in 2017 , neemt een aantal Aanhawwersj coryfeeën afscheid van de raad van 11.
Eén van hen is president Jos Vandewall. Jarenlang onnavolgbaar als boegbeeld van de vereniging. Zijn opvolger wordt Lenardo Maenen.

In de lange geschiedenis zijn uiteraard heel wat gewaardeerde Aanhawwersj en partners ons ontvallen. Een grote klap is het overlijden van Ere-President Henk Ramakers in 2019.
In 2020 werden Prins Ingmar I en Prinses Maxime uitgeroepen tot prinsenpaar van de Aanhawwersj.
Niet voor één, maar voor drie jaar. Niet gepland, maar vanwege de Corona-situatie en het niet volledig kunnen doorgaan van de carnavalsseizoenen 2021 en 2022.

Januari 2023, de traditionele prinsuitroeping heeft gelukkig plaatsgevonden. Prins Wouter I en Prinses Gwen werden uitgeroepen tot ons nieuwe prinsenpaar!