Club van Symphatisanten

Sinds het jaar 2000 is binnen de Aanhawwersj de zogenaamde Club van Sympathisanten een bekend fenomeen. De Sympathisant stelt de Aanhawwersj middels een jaarlijkse financiële bijdrage in staat om extra activiteiten te kunnen ontplooien op het gebied van maatschappelijk culturele activiteiten in de carnavalsperiode. Te denken valt hierbij aan de ziekenaktie, de seniorenzitting etc. Als tegenprestatie zijn er een aantal lucratieve zaken, waarvan de Sympathisant kan genieten.

Bij deze nogmaals een overzicht van de lucratieve acties verbonden aan het lidmaatschap van de club van sympatisanten: Een gratis kaart plus de mogelijkheid om een extra kaart te reserveren voor de seniorenzitting (indien de Sympatisant 57 of ouder is). Eén mooie Aanhawwersj verrassing. Een gratis exemplaar van de carnavalskrant “de Sjampsjeut” . U wordt persoonlijk op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Aanhawwersj.voor het geringe bedrag van € 25,00 per jaar kan men lid worden van de club.                                           

Aanmelden voor een lidmaatschap kunt u door middel van onderstaand inschrijfformulier.

Namens de commissie ‘Club van Symphatisanten’ grote dank voor uw deelname!